สเกิร์ตรอบคันฮอนด้าบริโอ
1.สเกิร์ตหน้า 2.สเกิร์ตข้าง 2 ชิ้น 3.สเกิร์ตหลัง 1 ชิ้น พลาสติก ABS คุณภาพสูง 100% ทำสีพร้อมติดตั้ง
รับประกันงานสี 1 ปีเต็ม งานเข้ารูป
สเกิร์ตหน้าฮอนด้า บริโอ
สเกิร์ตรอบคัน บริโอ
สเกิร์ตข้างฮอนด้า บริโอ
สเกิร์ตข้าง บริโอ
สเกิร์ตหลังฮอนด้า บริโอ
สเกิร์ตหลัง บริโอ